อุดฟันสีเหมือนฟัน แก้ฟันแตก บิ่น ปิดช่องว่างระหว่างฟันหน้าให้สวยงาม

การอุดฟันสีเหมือนฟัน (Composite Bonding) คือ การใช้วัสดุบูรณะฟันที่ทำมาจากเรซินคอมโพสิตสีเหมือนฟัน เพื่อปกปิดผิวหน้าของฟันที่เป็นคราบ ฟันบิ่นหรือ ปิดช่องว่างเล็กๆ ระหว่างฟันหรือวางบนพื้นผิวฟันเพื่อปกปิดฟันที่ผิดปกติ และเพิ่มความสวยงามให้กับฟันที่หัก บิ่น หรือรูปทรงผิดปกติ ซึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็วภายในครั้งเดียว

composite bonding

ทำไมต้องอุดฟัน

ประโยชน์ของการอุดฟัน คือจะทำเพื่อช่วยฟื้นฟูโครงสร้างฟันที่หายไปจากการผุ แตกหัก หรือบิ่นเนื่องจากอุบัติเหตุ เป็นการรักษาแบบง่าย ๆ ที่จะหยุดความเสียหายของฟัน ป้องกันการผุของฟันเพิ่มขึ้นที่จะนำไปสู่การรักษาที่ยากขึ้น และสุดท้ายอาจนำไปสู่การสูญเสียฟันได้อย่างถาวร

ส่วนการอุดฟันสีเหมือนฟัน เป็นการรักษาฟัน เพื่อความสวยงามแบบหนึ่ง ที่ทำได้ง่าย และราคาไม่สูง สารประกอบเรซิน ที่ใช้ในการอุดฟัน สามารถปรับรูปร่าง และขัดเงาให้เหมือนกับฟัน ซี่ที่อยู่ใกล้เคียงกันได้ นอกจากนี้ยังใช้อุดช่องว่างระหว่างฟัน จะใช้เปลี่ยนรูปร่าง หรือสีของฟันได้

การรักษาทางทันตกรรมด้านความงาม โดยใช้ คอมโพสิตเรซิน มีอะไรบ้าง?

  1. การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
  2. การเพื่อซ่อมแซมฟันบิ่น ฟันที่เสียหายเล็กน้อย หรือปิดช่องว่างเล็กๆระหว่างฟัน 
  3. การทำวีเนียร์ เป็นการนำวัสดุอุดฟันที่มีหน้าตาคล้ายฟันมาเคลือบหรือแปะที่หน้าฟัน เพื่อพัฒนาความสวยงามของฟันและช่วยป้องกันการทำร้ายของผิวฟันที่อาจเกิดขึ้นได้โดยสามารถช่วยให้คนที่มีฟันห่าง, ฟันเล็ก, ฟันบิ่น, ฟันเกเล็กน้อย, ฟันที่มีสีไม่เสมอกัน หรือฟันเหลืองมากๆ ก็กลับมาสวยงามได้

การอุดแต่งฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Composite bonding) อาจใช้รักษาเพียงฟันซี่เดียว หรือเพื่อการเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มทั้งหมดให้สวยงามดูเป็นธรรมชาติ

อุดฟันด้วยคอมโพสิตสีเหมือนฟัน

ช่วยฟื้นฟูสภาพฟัน และป้องกันการผุของฟันเพิ่มขึ้นด้วยการปิดช่องทางที่แบคทีเรียสามารถเข้าไปได้

ปิดช่องว่างระหว่างฟัน

การใช้คอมโพสิตเรซินปิดช่องว่างระหว่างฟัน

คอมโพสิตวีเนียร์

แปะเคลือบผิวหน้าฟันด้วยคอมโพสิตวีเนียร์

ขั้นตอนการอุดฟัน ที่คลินิกทำฟัน BIDH

การอุดฟันและการยึดติดด้วยคอมโพสิตนั้น แทบจะไม่เจ็บปวด และอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาชาระหว่างทำการรักษา ขั้นตอนการรักษาทั้งหมดโดยปกติแล้วจะใช้เวลาทำเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

ทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณว่าผู้ป่วยสามารถทำการรักษาได้หรือไม่ โดยทำการตรวจสภาพฟัน เช็คฟันที่ผุุโดยการถ่ายภาพรังสีฟันร่วมด้วย เพื่อพิจารณาทางเลือกในการบูรณะฟัน ซึ่งฟันซี่ที่จะอุดต้องเป็นฟันผุที่ไม่ลามไปจนถึงโพรงประสาทฟัน และต้องมีเนื้อฟันเหลือพอให้วัสดุที่ใช้อุดฟันยึดเกาะได้ 

ในรายที่ฟันผุ ทันตแพทย์จะทำการเอาเนื้อฟันที่ผุออก และทำความสะอาด จากนั้นจึงเคลือบผิวฟันบาง ๆ ด้วยน้ำยาปรับสภาพฟันซึ่งจะช่วยให้วัสดุอุดฟันติดแน่นหนาขึ้น และต่อมาทำการเติมวัสดุอุดฟันลงไปในช่องฟันที่ผุ พร้อมปรับรูปร่างและผิวเรซินให้เรียบ จนกระทั่งได้รูปร่างตามที่ต้องการ แล้วฉายแสงเลเซอร์เพื่อทำให้เรซินแข็งตัว ทำการตกแต่ง และขัดเงาเรซิน จนกระทั่งผิวของฟันเงาเท่ากับผิวฟันส่วนที่เหลือ สุดท้ายทำการเช็คการสบฟันและขัดแต่งวัสดุให้เรียบกลืนไปกับผิวฟันปกติ

อุดฟันสีเหมือนฟัน ดียังไง?

การตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟันนั้น เป็นทันตกรรมรักษาเพื่อความสวยงาม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถเลือกทำได้หากมีข้อกังวลทางด้านทันตกรรมดังนี้   

  • ฟันที่มีคราบและเปลี่ยนสี
  • ปิดช่องว่างระหว่างฟันด้านหน้า หรือช่องว่างเล็ก ๆ ระหว่างฟัน
  • แก้ไขฟันที่บิ่นหรือแตกเล็กน้อย
  • แก้ไขฟันที่สึกกร่อน 

การเลือกใช้วัสดุคอมโพสิตทีมีคุณภาพสูง ที่คลินิกทันตกรรมเพื่อความสวยงามของเรานั้น ไม่เพียงแต่ช่วยให้การบูรณะซ่อมแซมที่ดีแล้ว ยังคงให้ความสวยงามเป็นธรรมชาติอีกด้วย

การอุดฟันควรเริ่มทำทันทันที ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่พบว่ามีฟันผุ การให้การรักษาฟันผุระยะเริ่มแรกเป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพฟัน และป้องกันการผุของฟันเพิ่มขึ้นด้วยการปิดช่องทางที่แบคทีเรียสามารถเข้าไปได้

สรุป

ที่โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ BIDH ในส่วนศูนย์ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม การอุดฟันสีเหมือนฟัน และการอุดด้วยคอมโพสิตนั้นใช้ในการซ่อมแซมส่วนของฟันที่มีความเสียหายเล็กน้อย นอกจากนี้ยังใช้เพื่อความสวยงามในการปรับแก้ลักษณะของฟัน โดยการปิดช่องว่างของฟันหน้าหรือระหว่างฟัน และในส่วนคอมโพสิตวีเนียร์ก็ทำหน้าที่คล้ายกับพอร์ซเลนวีเนียร์ในการใช้เคลือบผิวฟันที่ไม่สวยงาม หรือมีความผิดปกติ

การอุดฟันด้วยคอมโพสิตสามารถทำการรักษาได้ง่ายและรวดเร็ว อย่างไรก็ตามคุณจะต้องดูแลหลังรับการรักษา โดยไม่กัดอาหารหรือของแข็งเพราะอาจทำให้ฟันร้าวหรือแตกได้

หลังจากได้รับการการอุดฟันด้วยคอมโพสิตไปแล้วนั้น อาจมีการสึกหรอหรือแตกได้ตามระยะเวลาการใช้งาน เนื่องจากเศษอาหารที่ตกค้างหรือคราบแบคทีเรียที่กัดกร่อน ดังนั้นแนะนำให้เข้ามารับการตรวจเช็คฟันกับทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ปรึกษาก่อนอุดฟันฟรี!!

ทำการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อวางแผนการรักษาเบื้องต้นกับทันตแพทย์ของเรา

สอบถามตอนนี้