ผศ.ทพ. สมเกียรติ อิ่มพลี DDS., MSC.,

 • DDS., Srinakharintharawirote University.
 • MSc., Prosthodontics, Chulalongkorn University.
 • Certificate Prosthodontics, Georgia Regent University, USA
 • Certificate in Esthetic and implant Dentisty, Georgia Regent University, USA

Accreditation & Achievements

 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Assistant Adjunct Professor, Georgia Regent University
 • Accreditation Board Certify by American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD)
 • Member of International Team of Implantology

Language

 • English
 • Thai
DSD Expert
Aob
GRU univeristy
straumann logo
chulalongkorn university
AACD
Digital smile design logo
bangkok implantologist
Indiana University Logo
Thai prosthodontic association
srinakharinwirot university

ทพ. พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ DDS., MSD.,

 • MScD, Indiana University School of Dentistry, USA
 • Advanced Education Programs in Prosthodontics Indiana University School of Dentistry, USA
 • DDS., Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University

Accreditation & Achievements

 • Board of Committee, Thai Prosthodontics Association (TPA)
 • Part-Time Assist. Professor, Prosthodontics Faculty, Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University

Language

 • English
 • Thai

ทพ. ประณัย นาคะปักษิณ DDS., MSC.,

 • Master of Science in Dentistry, Indiana University, IN, USA
 • DDS., Mahidol University
 • Certificate in Prosthodontics, Indiana University, IN, USA
 • Certificate in Implant Dentistry, University of Florida, FL, USA
 • Certificate in Implant Dentistry, Loma Linda University, CA, USA

Accreditation & Achievements

 • Diplomate, Canadian Board of Prosthodontics
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Associate fellow, American Academy of Implant Dentistry
 • Lecturer, Mahidol University
 • Ex-Lecturer, University of Florida
 • Member of International Team of Implantology
 • Commitee of Thai Association of Dental Implantology and Thai Prosthodontics Association

Language

 • English
 • Thai
bangkok prosthodontist
Aob
AAID
Indiana University Logo
loma linda university USA
florida univeristy
mahidol university dental school
Thai prosthodontic association
straumann logo
Thailand dentist
university queensland
ADA logo
AHPRA
Prince of Songkla University

ทพ. เจริญชัย เจนกุลประสูตร DDS., MSC.,

 • DDS., Prince of Songkla University
 • MSc., Dental Science in Orthodontics, University of Queensland, Australia

Accreditation & Achievements

 • Diplomate of Dental Board of Australia
 • Ex-lecturer Oral Health Centre of Western Australia (OHCWA), University of Western Australia
 • Member of Australian Dental Association (ADA)
 • Member of Australian Society of Orthodontics (ASO)
 • Member of Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA)

Language

 • English
 • Thai

สรุป

ที่คลินิกหมอฟัน โรงพยาบาล BIDH เป็นผู้ให้บริการทางทันตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีทันตแพทย์ให้การรักษากว่า 100 คน ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านความสวยงามของเรามีคุณวุฒิและประสบการณ์มาก มีความชำนาญและผ่านการรักษาเคสที่ยุ่งยากซับซ้อนมาแล้วมากมาย

ปรึกษาทางด้านทันตกรรม

สอบถามทันตแพทย์เฉพาะทางด้านความสวยงาม สำหรับงานทันตกรรมด้านความสวยงามในกรณีของคุณ